ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ!

ਟਾਈਪਿਸਟ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Gergхvel ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣ, ਸਥਿਤੀ, ਜਨਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ. ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ lyਿੱਡ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਰੱਖੀ: ਗਰਗੇ ਕੈਲਸੀਆ ਕਾਰਬਨਿਕਾ ਤਣਾਅ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੂਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਗੇਰਗਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ jellegzetessйgeit.

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੰਚਾਲਕ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. kьlsх szemlйlх szбmбra ਮੁਸ਼ਕਿਲ йszrevehetх mentбlis ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ tцrtйnik vбltozбs ਸਿਰਫ kйsхbb enyhьlnek betegsйg tьnetei.Sokszor tбmaszkodnia ਡਾਕਟਰ lelkiбllapotбra ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ kikйrdezi хt ​​terhessйg, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ traumбkrуl ਅਧੀਨ esemйnyekrхl, ਕਿਉਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੂਣ йrhettйk ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਸ਼ਾ ਲੱਭੇਗਾ. ਕੈਲਕੇਰੀਆ ਕਾਰਬਨਿਕਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ.


ਵੀਡੀਓ: ਪਰਚਰਕ ਦ ਵਡ ਖਲਸ ਆਇਆ ਸਹਮਣ, ਲਡਰ ਦ ਘਰ ਕਰਦ ਹਨ ਟਈਪਸਟ ਦ ਕਮ (ਦਸੰਬਰ 2021).