ਹੋਰ

ਪੋਪਲਰ ਇਮਿuneਨ ਬੂਸਟਰ ਸੁਝਾਅ


ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਮਿ .ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ.

ਪੋਪਲਰ ਇਮਿuneਨ ਬੂਸਟਰ ਸੁਝਾਅ

- ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡੇਸੀਬਲ, ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਫਲ ਜਾਂ ਫਲ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਬਲੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੇ, ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ - ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਦਿਓ. ਖੰਡ egyйves ਭੁੱਲ ਜਦ fцlцtt alkalomszerыen mйzzel ਜ mбs termйszetes йdesнtхvel, pйldбul sztнviбval, йdesgyцkйrrel нzesнts- ਮੂਵ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ: cserйld stroller ਛੋਟੇ ਇੰਜਣ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ homokozбs inkбbb fogуcskбzz ਰਾਏ Pancsolбs utбn ਤੁਰੰਤ cserйld szбrazra nadrбgjбt- Alakнts ਛੋਟੇ ਬਾਗ ਹੋਜ਼ kцzelйben ਕਨੀਪ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਗਰਮ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਭਾਗ ਰੱਖੋ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ- Napsьtцtte ਟੇਰੇਸ ਜ ਬਾਗ ਸੰਚਾਰ ਛੋਟੇ ਨੰਗਾ lбbszбrбt ਠੰਡੇ vнzzel kannбbуl ਜ locsolуtцmlхbхl (tцmlхben бtmelegedett ਪਾਣੀ elхbb ਉਭਰ ਕਿਉਕਿ forrу) - Veszйlyes szennyezхdйstхl ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤਰ ਦਿਉ jбrkбljon mezнtlбb, ਮਿੱਟੀ egyenlхtlensйgei masszнrozzбk ਇਕੋ reflexzуnбit, ezбltal fokozуdik ਅੰਗ ਦੇ ਕੰਮ
  • ਕੀ ਇਹ ਭੱਜਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ?
  • ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ
  • Immunerхsнtйs