ਿਸਫ਼ਾਰ

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ


ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਟਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ.

ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਮਪਰਜ਼ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਪਰ ਟੈਟਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਪਰਜ਼-ਯੂਨੀਸੈਫ ਲੱਗਜ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਇਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ.

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੱਚਾ ਟੈਟਨਸ йs ъjszьlцttkori szбmos csalбdot йrint vilбg legszegйnyebb rйszein, йs elх ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ъjszьlцtt fertхzхdik kбros ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ higiйnikus йs egйszsйgre szьlйszeti eljбrбsok kцvetkeztйben, pйldбul kцldцkzsinуr ਨਹੀ ਹੈ ਗੈਰ-ਨਿਰਜੀਵ tцrtйnх eszkцzzel elvбgбsa. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਟੈਟਨਸ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 49,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੈਮਪਰਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ "1 ਪੈਕ = 1 ਜਾਣ-ਬੁੱਝ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 500,000 ਨਵਜੰਮੇ ਨਵਜੰਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ.ਇਸ ਵਾਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੈਂਪਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਨੇ ਟੈਟਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ. ਪੈੱਪਰਜ਼-ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ "1 ਪੈਕ = 1 ਟੀਕਾਕਰਣ" ਮੁਹਿੰਮ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਟੈਟਨਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. eljuttathassбk.

ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਪੈਂਪਰਸ-ਯੂਨੀਸੈਫ "1 ਪੈਕ = 1 ਟੀਕਾਕਰਣ" ਮੁਹਿੰਮ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਧਾਰਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: - 1 ਪੈਕ - 1 ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਟੀਕਾ: ਸਾਰੇ ਪੈਂਪਰਸ ਐਕਟਿਵ ਬੇਬੀ ਡ੍ਰਾਇਅਰਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਲੌਗ ਨਾਲ. ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਟੈਟਨਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.
- 1 ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ - 1 ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਟੀਕਾਕਰਣ: "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਚੇ" ਫਿਲਮ ਟੈਟਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਮਪਰਸ 1 ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
- ਟੈਸਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ: ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪੈੱਪਰਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਬੇਬੀ-ਡ੍ਰਾਈ, ਪੈਮਪਰ ਪੈਂਟਸ, ਅਤੇ ਪੈੱਪਰਜ਼ ਰੈਪਜ 1 ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ.
- ਯੂਨੀਸੈਫ adomбnyok: adomбnyokkal szьlхkhцz ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ hуnapban ਨੂੰ javнthassбk lйvх hбtrбnyos ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ azйrt ਕਰਨ ਆਉਣ йletkцrьlmйnyeit.Csatlakozz hozzбnk йs tбmogatбsoddal Pampers® йs ਯੂਨੀਸੈਫ segнthet ਸਾਰੇ csodбlatos babбt vilбgon ъjszьlцttkori tetanuszfertхzйstхl ਸੰਭਾਲੋ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੈੱਪਰਜ਼ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਉ.


ਵੀਡੀਓ: How To Avoid Problems in the Philippines (ਅਕਤੂਬਰ 2021).