ਿਸਫ਼ਾਰ

ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਨ


ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ. ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਚਾ? Fхnцkцskцdх. ਛੋਟਾ? Elkйnyeztetett. ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? Хਂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਈਸਟ ਦਿ ਦਿ ਬਿਲੀਵਰਜ਼ (ਫੋਟ: ਆਈਸਟੌਕ) ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ, ਲਿਪਜ਼ੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕਲ ਡੂਫਨਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗ਼ਲਤ ਹੈ. ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ, 556 ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਕ questionਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਭਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣਾ", ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਹਨ egykйkre, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ: ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਤੇ ਭਰਾ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਧਿਆਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਖੋਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਡੱਫਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਪੈਨਲ ਵਿਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ 1,810 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਜੋ 233 ਸਿੰਗਲ ਡੇਟਾ ਸਮੇਤ ਨਾਰਕਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ. ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, цnzх ਨਿੱਜੀ ਰੁਕਾਵਟ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਨਾਰੀਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹਨ. ਇਹ kijelentйsektхl tartуzkodni alapjбn egykйkre ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੈ kutatбs szerzхi ਹੈ, ਜੋ ਕਿ pйldбul цnzхk йs nбrcisztikusak, йs kutatуknak mйdiбnak egyarбnt.A kutatбssal szerzхk kiemeltйk ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ vйgeztйk ਹੈ Nйmetorszбgban, нgy egyйb tбrsadalmi tйnyezхk befolyбsolhatjбk eredmйnyeket ਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਦਬਦਬਾਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਟਰੂਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵੀਆਈਏ). ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿੰਕ: