ਹੋਰ

ਕਸਰਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ


ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ.

ਕਸਰਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨਜੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. Elvйgre йletьk elsх ਦਿਨ sajбt fejьket ਨਾ уrбk jelentхs rйszйt passzнvan keresztьlszundнtу, йs mйg ਨਾ elboldogulу kцnnyы tбrgyak megtartбsбval igazбn ъjszьlцttek ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਹੀ odбig ਨੂੰ цnбllуan felьljenek ਅਤੇ бlljanak nйgykйzlбbra, kъsszanak йs / ਜ mбsszanak ਪਹੁੰਚਣ, vйgьl kйpes ਰੱਖਣ mйg ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹਰ ਬਿੰਦੂ' ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈpбrhuzamosan ਹੈ .ਇਹ izomfejlхdйssel ਅਤੇ tцbbek kцzцtt ਦਿਮਾਗ਼ egyensъlyйrt felelхs бt ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ rйsze (ਈ nйlkьl ਨਾ ਸਿਰਫ jбrni ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ьlni ਹੈ, ਨਾ tudnбnak) ਅਤੇ йs ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਤੰਤੂ ਦੇ ਨਿਊ ਖਾਤਾ ਨਵ ਖਾਤੇ ਸੰਪਰਕ lйtesьlnek kцzцtt ਹੈ, ਜੋ ਕਿ kйsхbbi kognitнv kйpessйgeikre lesz.Ez ਡਾਇਨਾਮਿਕ fejlхdйsen kihatбssal fejlхdйs ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਤੀ ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ. ਪਰ ਕੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਹੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਸਹੀ ਵੰਡੋ

"ਜੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਸਪਿਨ, ਜੌਨ, ਜੌਨ, ਅਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ". vбlaszt ਐਂਡਰੀਆ ਕੋਵਬਸੀ ਬਾਲ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਪੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ 1-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਿਸਕਣੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.) ਮਾਪੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. ਮਾਹਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਤੋਂ-ਖੱਬੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ, ਆਪਣੇ lyਿੱਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ. ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਐਂਡਰਿਆ ਕੋਵੈਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ doੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. " ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋ enoughੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ - ਪਰ ਜੇ ਬਾਂਹ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ rotੰਗ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ sedਹਿ ਜਾਣ ਤੇ 9-10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. "ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਲਟਕਦੇ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗਾ.

ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ - ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ (ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ) ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੰਗ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਪੱਟ ਹੋਵੇ - ਪਰ ਜੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਟੋਨ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਭਾਵ, ਬੱਚਾ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ (ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ) ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕੰantੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਪਰ ਐਂਡਰਿਆ ਕੋਵੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਨ. ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ) ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ youੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਡਰੀਆ ਕੋਵੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ-ਪੇਜ ਕੂਕੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, "ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਿ .ਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. " ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ.ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਜੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਇਕ ਖਿਡੌਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੈਕਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ( .
  • ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?
  • ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲਾਲ ਧੱਬਾ
  • ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ


ਵੀਡੀਓ: How To Relieve Back Pain (ਅਕਤੂਬਰ 2021).