ਇਹ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਜੂਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ.

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਸਰ ਹਨ. ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿਚ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਗੱਦੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ: ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਲੁਥ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਖੇਡ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਪ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ .ੱਕਣ ਸਿੱਧਾ ਚਲਦੇ ਹਨ. ਹਰ ਸਾਲ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਵੰਧ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਰਸ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ pharmaੁਕਵੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਗੇ। ਦਵਾਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ looseਿੱਲੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ. ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਚ ਧੋਵੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ (ਸਿੰਗਬਿੱਲ) ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਨਵੇਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀਆਂ, ਬੁਰਸ਼, ਲਿਨਨ, ਟੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਧੋਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਜੂਆਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.


ਵੀਡੀਓ: Brad Leone Celebrates Thanksgiving With Spicy Wings. Hot Ones (ਨਵੰਬਰ 2021).