ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੈਟਰਨਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ


ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਹੰਗਰੀ ਦੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਘਰੇਲੂ ਸਹੂਲਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ) ਵਿੱਚ ਆpਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ, ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਨਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

Orszбgos Egйszsйgbiztosнtбsi Pйnztбr (OEP) finanszнrozбsi ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ nyъjt kуrhбzaknak ਪੂਰੀ tбmogatбst szьlйs, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ hбrom ਦਿਨ legalбbb ਦੀ ਮਾਤਾ fekvхbeteg-ellбtбsban rйszesьl ਵਿਚ levezetйsййrt нgy kуrhбzak ਵਿੱਤੀ ਛੇਤੀ ъjszьlцtt tбvozбsбban ਦੀ ਮਾਤਾ йs ellenйrdekeltek ਹੈ.
ਜਿਹੜੀਆਂ ;ਰਤਾਂ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; .

ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ itਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ womenਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਕੁਝ ਹੰਗਰੀ ਦੀਆਂ womenਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ structਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹੀ haੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.
ਸਰੋਤ: //www.peticiok.com/english_nk_kerese_az_ambulans_szules_biztositasaert