ਿਸਫ਼ਾਰ

ਜਵਾਨ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ


ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਮ ਹਨ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਜਵਾਨ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਕੁਝ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ. ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ, ਇੱਕ ਕੱਪ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ - ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਡਾ. ਗੁਲਬਿਟਜ਼ nesਗਨੇਸ, N-gyogyhirek.hu cikkйben.Ha nцvekedйsbeli elmaradбst, fejlхdйsbeli lemaradбst, hiбnyбllapotot (vйrszegйnysйg, vitaminhiбny) fuldoklбst ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ, visszatйrх tьdхgyulladбst, hбnyбst ਜ hasmenйst, ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ mindenkйppen ਮੈਡੀਕਲ kivizsgбlбs indokolt.Az evйshez szбmos terьlet ਹੈ szьksйg egyьttes mыkцdйsйre, pйldбul ਸੋਜਸ਼-ਸਾਹ-ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ. .

1, Kцlénféle ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ

- ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਨਮ
- ਪਾਚਕ ਰੋਗ
- ਉਬਾਲ
- ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਰਜੀ
- ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਕਾਰ
- ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

2, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

- ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕ
- ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ

3, ਟੈਬਪਲੈਬਲੀ ਅਨਾਮੇਸਿਸ

ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ, ਮਾਲਬੋਸੋਰਪਸ਼ਨ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਈ ਵਾਰ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ methodsੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਭਟਕਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਮੈਟਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵੱਧਦਾ ਹੈ.

4, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਸਜ਼ੋਲਨੋਕ ਪੈਟਰਨ. ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ, ਵਧੀਆ wellੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ-ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਬੀ ਗੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.

5, ਵਿਲੱਖਣ ਕਾਰਕ

ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ, ਚੰਦੂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ. . ਇਸ ਲਈ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ theਸਤ ਨਾਲੋਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗੰਧ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਾਹਰ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਣਾਅ ਭਰਪੂਰ, ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੀ, ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਾਂ - ਡਾ. ਗੁਲਬੀਸੀ Бਗਨੇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
  • ਬਲਾੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਟੈਮਜ਼ ਵੈਕਰਡੀ ਜਵਾਬ
  • ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
  • 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ