ਮੁੱਖ ਭਾਗ

ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਿਕੁਲਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਾਲਗ ਹੋਵੇਗਾ?


ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਂਤਾ ਕਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ doੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ.

ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਸਿਰਫ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਕੂਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ.ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮਿਕੂਲਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਬਾਲਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਐਨ Biztosнtу megbнzбsбbуl ਇਹ ਲੋਕ NRC ਪੋਸਟ kйszнtett reprezentatнv kutatбsbуl ਉਹ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ kiderьl vйgzettsйggel йs fйlre legalбbb 30 ਹਜ਼ਾਰ forints ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ, ਅਨੁਸਾਰ jцvedelmьkbхl, ਜਿਹੜੇ szьlхk inkбbb tбmogatjбk ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ kйpzeletvilбgбt.Pszicholуgusok valу Mikulбsban ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਚ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ਼ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਅਜੇ ਤੱਕ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - hvv .ਹੁ. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ "ਨਹੀਂ" ਹੈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿੱਸੇ ਬਗੈਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਬਾਲਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
  • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? Vererdy ਜਵਾਬ
  • ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
  • ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ?