ਮੁੱਖ ਭਾਗ

ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ


2020 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ, ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 13 ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ - ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ.

ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 23.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਜ਼ੀਬੇਰੀ ਕਰੋਲੀ ਖੇਤਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। Hozzбtette: 12 йvnйl ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ kцzцssйgbe sikerьlt elйrni бgyazбs.Az elmъlt nйgy йvben ਦੇ eszkцze ਨਾ kerьljцn ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ nevelхszьlхknйl helyezzйk хket - politikus.Az бllamtitkбr hangsъlyozta, boldogsбgбra ਬੱਚੇ йpьl йs biztonsбgбra jцvх Magyarorszбga ਦੱਸਿਆ. Ezйrt kormбny ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ eszkцzzel segнtх йs tбmogatу rendszereket.Ezek kцzцl ਉਭਾਰੀ csalбdtбmogatбsi ਲਗਾਤਾਰ bхvнtйsйt ਹੈ, ਜੋ ਕਿ kцszцnhetхen ਅੱਜ Magyarorszбg - arбnyosan ਜੀਡੀਪੀ - ਓਈਸੀਡੀ бtlagбnak kйtszeresйt kцlti csalбdok tбmogatбsбra.Czibere felzбrkуztatбspolitika terьletйn lйpйsek kцzцtt emlнtette hбrom ਵਿਚ Kбroly ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ; ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਰਾਪ-ਆਉਟ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ. gyermekvйdelmi jelzхrendszernek kцszцnhetхen - йszlelhetхk idхben ਬੱਚੇ veszйlyeztetйsйnek, elhanyagolбsбnak ਕਰਿਸ਼ਮੇ bбntalmazбsбnak - - ਤੁਹਾਨੂੰ egйszsйgьgyben kцtelezх ਨੂੰ ਵੀ dolgozуk szбmбra egyьttmыkцdйs ਦੇ ਹੀ pedagуgusok йs ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ kцzцlte politikus.A 2018 tanйvkezdettхl ਸਾਰੇ jбrбsban kцtelezхvй vбlik ਸਕੂਲ йs уvodai szociбlis ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ 5.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ - 630 ਤੋਂ 800 ਤੱਕ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ," ਕਜ਼ਰੋਲੀ ਜ਼ਿਜ਼ੀਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ. 212,000 ਫੋਰਿੰਟ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ yearਸਤਨ ਕੀਮਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 230 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗੀ.
  • ਐਜੂਕੇਟਰ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ
  • ਬੇਰਹਿਮੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ

  • ਵੀਡੀਓ: Bill Schnoebelen Interview with an Ex Vampire 5 of 9 Multi - Language (ਅਕਤੂਬਰ 2021).