ਿਸਫ਼ਾਰ

ਆਰ ਐਸ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ! (X)


2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਆਰ ਐਸ ਵਾਇਰਸ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ - ਆਰ ਐਸ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਿਮਾਰੀ ਡਰਿਪ ਦੀ ਲਾਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, ਪਵਿੱਤਰ, ਕਮਿ catchਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ, ਆਰਐਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਮੌਸਮੀ ਹੈ. ਲਾਗ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣ averageਸਤਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੰਘ, ਆਮ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਚਮਕਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਘੱਟ ਅਕਸਰ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹੁੰ, ਖੁਸ਼ਕੀ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
- ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ!
- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਨਾ ਕਰੋ; ਬਿਮਾਰ ਦੌਰੇ ਨਾ ਕਰੋ!
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ!
- ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਓ.
ਆਰ ਐਸ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਰ ਐਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ! ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. Protectionੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਜੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੇ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਆਰ ਐਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਐਸਵੀ ਦੀ ਲਾਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ.
ਡਾ. med.habil. ਜ਼ਸੋਫਿਆ ਮੇਅਰਨਰ ਇਨਫੈਕਟੋਲੋਜੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ
ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਬਵੀ ਕੇ ਫੁੱਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
HUSYN140014


ਵੀਡੀਓ: Nicky Jam x J. Balvin - X EQUIS. Video Oficial. Prod. Afro Bros & Jeon (ਅਕਤੂਬਰ 2021).