ਹੋਰ

ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ


ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਈਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ (fotу: iStock)ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਨਪੋਲੀਅਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਮਾਹਰ, ਜ਼ਜ਼ੁਜ਼ਾਨਾ ਬੁਫਾ-ਡੈਰ ਨੇ ਇਨਫੋਆਰਬੀਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ. ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ, ਜ਼ਜ਼ੁਜ਼ਾਨਾ ਬੂਫਾ-ਡੇਰ ਨੇ ਇਨਫ੍ਰਾਬਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਾਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ. йpнtettek ਵਿਚ elхtt уlomcsцveket. ਇਹ йpьletek jellemzхen rйgi, belvбrosi vбrosrйszekben talбlhatуk ਜਿੱਥੇ ਤੌਰ lakбsok ਨੂੰ ਇੱਕ rйszйben ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ vezetйkeket kicserйlhettйk, ਪਰ йpьlet belsх hбlуzatбban mйg megtalбlhatуk уlomcsцvek. "ਇਹ ਲੋਕ lakossбg ਪੋਸਟ mintбi alapjбn szakйrtх ਨੇ ਕਿਹਾ bekьldцtt intйzetnek, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਟੂਟੀ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ 30-40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ, ਫਰਿੱਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ." ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਮਦਦ ਹੈ, ਹੱਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ. ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਿਡਨਾਈਟ, ਗਜ਼ਡਾਗ੍ਰੇਟ, ਬਾੱਕਸਮੇਗੀਅਰ, ਉਬੁਡਾ ਪਹਾੜ, ਪੈੱਸਟ ਕਾਉਂਟੀ, ਬੁਡਾਰਸ, ਟਰਬੋਬਲਿੰਟ, ਕੇਰੇਪਸ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, 2020 ਤਕ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
  • ਕਿਹੜਾ: ਟੂਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਣੀ?
  • ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਖਾਦੇ ਹਾਂ
  • ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ


ਵੀਡੀਓ: 2013-08-22 P2of2 Masters Diary of Divine Connections (ਨਵੰਬਰ 2021).